deutsch polski 

 

Angelika Weberstorfer- trener języka polskiego

 

Udzielam nauki języka polskiego wszystkim zainteresowanym.

To znaczy:

  • uczniom, którzy chcą uczyć się j. polskiego lub potrzebują korepetycji,
  • dorosłym, którzy chcą się dokształcać i potrzebują umiejętności posługiwania się j. polskim w celach zawodowych lub prywatnych,
  • firmom, które chcą dokształcać swoich pracowników.

Z powodu tych wszystkich wariantów, ceny lekcji j. polskiego będą ustalane indywidualnie i po uprzednim omówieniu. Ceny ustalane będą m.in. zależnie od poziomu uczącego się, a także od zakresu materiału, czasu trwania i częstotliwości pobieranej nauki.